Köpvillkor

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.roosmark.com, och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och www.roosmark.com 651124-0241.Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om www.roosmark.com framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten. Om du handlar som företag gäller andra köpvillkor som inte behandlas i denna text.

1.2
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år.www.roosmark.com accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. www.roosmark.com förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3
www.roosmark.com reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. www.roosmark.com har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer www.roosmark.com naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan www.roosmark.com fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. www.roosmark.com ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.4
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av www.roosmark.com. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från www.roosmark.com.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
När du genomför ett köp via Sajten acceptera du därmed även Villkoren vid genomförandet. av ditt köp. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt www.roosmark.com Integritetspolicy, se längre ner på sidan.

2.2
www.roosmark.com bekräftat din beställning via tredje part, vilket kan ske via e-post eller via sms. www.roosmark.com uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse eller sms.et för eventuella kontakter med www.roosmark.com kundtjänst.

3. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1
När du ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om www.roosmark.com behandling av personuppgifter finns i www.roosmark.com Integritetspolicy.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till www.roosmark.com om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar betalnings- och fraktavgifter, om inte annat angivits.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. www.roosmark.com har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av www.roosmark.com. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan www.roosmark.com eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. www.roosmark.com förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges inte på Sajten.

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

www.roosmark.com kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av www.roosmark.com i samband med kampanjen. www.roosmark.com förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. PRESENTKORT

Presentkort som säljs på www.roosmark.com är giltiga i två (2) år från utfärdat datum och kan användas på www.roosmark.com webbshop. När giltighetstiden gått ut kan kortet inte användas som betalmedel, inte återaktiveras och det kvarvarande värdet kan inte återbetalas. Ditt presentkort är en värdehandling som ska förvaras säkert och kan inte bytas mot pengar. Borttappat eller stulet kort ersätts ej.

7. LEVERANS OCH TRANSPORT

7.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att www.roosmark.com skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

7.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

7.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har www.roosmark.com rätt att debitera dig en avgift på 219 kr.

8. RETURER & ÅNGERRÄTT

Kalendern Sagolika Kvinnor är ett förhållandevis litet projekt, som för att uppnå maximal service anlitar en s.k. tredje part för logistik. D.v.s ett externt företag som ombesörjer packning, utskick samt hantering av returer. För att du bättre ska förstå vilka returkostnaderna är så redovisar vi här nedanför vad den faktiska kostnaden är för ej uthämtad försändelse.

 1. Utskick inkl förpackning och porto enkelväg = 98 kr
 2. Returavgift från ombud med DHL = 70 kr
 3. Returhantering logistikpartner = 39 kr
 4. Klarna reservationsavgift = 12 kr

Så för varje ej uthämtad försändelse får www.roosmark.com en kostnad på 219 kr. Det innebär alltså att vi drar av 219 kr från köpesumman och återbetalar mellanskillnaden.

8.1
Nytt Utskick

Om du av någon orsak ej hunnit hämta ut din försändelse som innehåller Kalender inom de 14 dagarna.

D.v.s. att försändelsen gått i retur till oss. Men vill att vi skickar ut försändelsen på nytt, så gör vi det efter det att du betalat 219 kr. Du kan Swisha till: 123 663 2848.

8.2
Ånger

För att ångra ditt köp måste du meddela www.roosmark.com detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). För Fotografier, Prints, samt Kuddfodral gäller ej ångerrätt. I.o.m. att dessa artiklar endast tillverkas på beställning. Ångerrätt gäller endast för Kalendrar.

8.3
Du kan inte bryta förpackningen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen. Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till www.roosmark.com Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

8.4
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten (samt 169 kr) och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till www.roosmark.com. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick.

8.5
När Du ångrar ditt köp betalar www.roosmark.com tillbaka viss del av det belopp som Du betalat för varan. Belopp som inte betalas tillbaka är t.ex de faktiska returkostnaderna. Utöver övriga kostnader har www.roosmark.com rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. T.ex att varan som i fall det är en Kalender inte längre har kan anses ha fulla värdet om året som kalendern avser påbörjats.

8.6
www.roosmark.com betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum www.roosmark.com tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. www.roosmark.com får dock vänta med återbetalningen tills www.roosmark.com tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8.7
Någon ångerrätt eller returrätt gäller ej för varor eller produkter som säljs under kategorin ”Wall Art”. Dessa produkter är att anse som exklusiva konstverk, helt unika. Dessa konstverk tillverkas endast på beställning samt i begränsad upplaga. Samtliga konstverk är signerade.

9. GARANTI OCH REKLAMATION

9.1
Reklamationsrätten täcker endast varor som kan anses vara avsevärt felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning, t.ex betydande fel som avsevärt försämrar funktionen, eller förhindrar möjlig användning. Mindre fel som t.ex enstaka tryckfel omfattas ej av reklamationsrätten. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta www.roosmark.com så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom 30 dagar från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

9.2
www.roosmark.com står för returfrakten för godkända reklamationer.

9.3

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer www.roosmark.com att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. www.roosmark.com strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att www.roosmark.com mottagit reklamationen. www.roosmark.com förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer www.roosmark.com riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

10. LÄNKAR

www.roosmark.com kan länka till andra webbplatser som ligger utanför www.roosmark.com kontroll, och webb-platser utanför www.roosmark.com kontroll kan länka till Sajten. Även om www.roosmark.com försöker säkerställa att www.roosmark.com enbart länkar till webbplatser som delar www.roosmark.com personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är www.roosmark.com inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

11. FORCE MAJEURE

www.roosmark.com ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som www.roosmark.com inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderföhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar www.roosmark.com dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och www.roosmark.com rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

www.roosmark.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 10 dagar efter att www.roosmark.com har publicerat ändringarna. www.roosmark.com rekommenderar att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

13. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

14.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med www.roosmark.com kundtjänst.

14.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med www.roosmark.com kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer www.roosmark.com beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

14.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol

    

Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://roosmark.com.

INTRODUKTION OCH SAMMANFATTNING

I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och din kontaktinformation.

För att summera, behandlar vi dina personuppgifter:

 • I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din order.
 • För att ge erbjudanden och inspiration till dig. Både genom nyhetsbrev, sms och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier, samt i övrigt online och offline.
 • För att kommunicera med dig och besvara dina frågor.
 • För att fråga dig om din upplevelse av oss.
 • För att påminna dig om en övergiven ”shoppingbag”
 • För att skapa och underhålla ett kundkonto (inkl. funktioner såsom favoriter).
 • För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt).

Du har flera rättigheter enligt dataskyddslagen. Till exempel har du alltid rätt att invända mot marknadsföring. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter – vilka rättigheter du har.

Vill du veta mer? Läs gärna våra detaljerade förklaringar nedan. Du kan läsa om hur, varför och hur lång tidsperiod vi behandlar dina personuppgifter.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

www.roosmark.com är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Notera att våra leverantörer av betalningslösningar, till exempel Klarna, behandlar personuppgifter som de hämtar från vår hemsida vid genomförande av köp och är själva ansvariga för deras behandling.

Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på info@roosmark.com

FRÅN VEM ELLER VAR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss.

VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt:

 • För att vi försäkra oss om att du betalar oss så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter.
 • För att vi ska kunna leverera dina produkter till din hemadress eller utlämningsställe och för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med fraktbolag.
 • För att inhämta och publicera dina recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna.
 • Om en vän har tipsat dig om oss via tips-plattformen så kommer vi dela en hashad (icke läsbar) version av din e-postadress med den leverantör av teknisk plattform som gör det möjligt att tipsa vänner. Syftet är att veta ifall vi ska betala leverantören av tjänsten för tipset eller inte. Notera att leverantören alltså inte kan omvandla detta till en e-postadress.
 • För att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss marknadsföringstjänster. Exempelvis Google och Facebook.
 • Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.
 • För att kunna trycka och skicka ut din personliga poster behöver vi dela med oss av dina personuppgifter samt eventuell information som ska tryckas på postern till vårt tryckeri.

Du kan kontakta oss ifall du vill ha mer detaljerad information om vilka vi delar dina personuppgifter med.

HUR KAN DU PÅVERKA BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Enligt dataskyddslagar har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer nedan.

RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE OCH ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING

Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning. Läs mer om vad det betyder nedan.

I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övertygande legala skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller försvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen.

RÄTT TILL TILLGÅNG

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av personuppgifterna som vi behandlar.

RÄTT TILL RÄTTELSE

Du har rätt att gå rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

RÄTT TILL RADERING (”RÄTTEN ATT BLI GLÖMD”) OCH BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas.

RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten. Denna rätt påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

HUR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt angående hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. I tabellen kan du läsa mer detaljerad information om varför vi behandlar dina personuppgifter (syften med behandlingen), vilka personuppgifter vi behandlar, vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter och hur länge vi behandlar dina personuppgifter för varje syfte.

BEHANDLING SOM KRÄVS FÖR GENOMFÖRANDE AV KÖP OCH AVTAL, ETC.

För att vi ska kunna genomföra ditt köp, till exempel leverera produkten, behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att följa lagstadgar eller andra krav, som till exempel bokföringslagens krav att spara uppgifter samt konsumentskyddslagar. Om du inte förser oss med personuppgifter för dessa syften kommer vi inte kunna genomföra ditt köp hos oss. Vänligen notera att även våra leverantörer av betalningslösningar behandlar dina personuppgifter för att administrera betalningen för din order. Våra leverantörer av betalningslösningar är oberoende ansvariga för sån behandling. Vissa av våra leverantörer av betalningslösningar tillåter dig att välja ett enklare sätt att genomföra köp genom att automatiskt fylla i dina personuppgifter eller bli ihågkommen på din enhet.

VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Vi använder informationen för statistikändmål, följa vad besökaren gör på webbplatsen samt för att förbättra och personalisera upplevelsen av webbplatsen. Det finns två typer av cookies – permanenta och sessionscookies.

 1. Permanenta cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 2. En sessionscookie lagras på din dator så länge du är inne på en webbsida. Så fort du stänger ner webbläsaren försvinner sessionscookien

HUR ANVÄNDS COOKIES?

Vi använder Google Analytics som kan associera information om dig som besökare med information från inloggade Googleanvändare som har gett samtycke till personaliserad annonsering. Informationen kan innehålla uppgifter om slutanvändarens plats, sökhistorik, Youtubehistorik och data från webbplatser som samarbetar med Google. Informationen används för att ge oss aggregerade och anonymiserade insikter om användarens beteende mellan olika enheter. När du använder vår sajt och accepterar spårnings- och cookiehantering samtycker du till sådan användning. Du kan komma åt och/eller radera sådan information via Googles My Activity.
Permanenta cookies används exempelvis för att lagra eventuella personliga inställningar som gjorts på roosmark.com, så att du slipper göra om samma sak varje gång du besöker vår webbplats. Sessionscookies används för att föra statistik över användandet på webbplatsen.

Genom att använda roosmark.com webbplats och/eller genom att godkänna vår integritetspolicy och cookieinformation, samtycker du till vår användning av cookies. Notera att om du väljer att inte acceptera cookies genom att blockera/inaktivera dem kommer du inte kunna genomföra köp på  roosmark.com Även övrig funktionalitet på sajten kan vara begränsad.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av det under säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Observera att det när som helst går att manuellt radera cookies från din hårddisk.

HUR TAR MAN BORT COOKIES?

Om du inte vill använda cookies kan du stänga av det under fliken inställningar i din webbläsare (se webbläsarens hjälpsidor för mer information). I webbläsaren kan du även radera tidigare lagrade cookies från webbplatser du besökt.
Ta bort cookies, PC: använd kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].
Ta bort cookies, MAC: klicka på den webbläsare du använder dig av:
Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Mozilla Firefox
Opera
Flash cookies

AVREGISTRERA

För att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och andra mailutskick, maila till kundtjanst@roosmark.com.