Sagolika Kvinnor 2023

Sagolika Kvinnor 2023

Deltagare

Marie Göranzon, Mia Skäringer Lázár, Sanna Nielsen, Mian Lodalen, Loulou LaMotte, Cissi Wallin, Zeina Mourtada, Janice Kavander, Jeanette Höglund, Ann Petrén, Nina Persson, Christina Schollin, Mouna Esmaeilzadeh och Dagny Carlsson (till minne).

Kalenderformatet är 32 x 32 cm. Spiralbunden. 17 sidor. Tryckt på Galleri Silk konstpapper 300 gr. Ett projekt som stöder Fryshusets Barn till ensamma Mammor.

Barn till ensamma Mammor

Det betyder också mycket för mig att mitt kalenderprojekt fortsätter att uppmärksamma Fryshusets Barn till ensamma mammor. Vi påminns allt för ofta om hur allvarlig situationen är. Mer än någonsin behöver vi stärka barns möjligheter. Barn till ensamma Mammor möter ofta mammor som är oroliga för att den negativa utvecklingen i deras områden även ska drabba deras barn.

Framtiden måste inkludera alla dem som känner sig utanför eller i dag saknar framtidstro och hopp. Annars ökar risken för att barnen fångas upp av kriminella gäng eller andra destruktiva krafter. Sedan 2020 har Kalenderprojektet samlat in närmare 300.000 kronor till Barn till ensamma Mammor.

Kontakta Caroline