Egna böcker Caroline Roosmark

För en bredare publik blev utgivandet av bokenSexualitet1991 tillsammans med Nina Yderberg (Nordstedts förlag) hennes konstnärliga genombrott. Boken som skildrar olika individer och sexuella preferenser blev ett banbrytande samtidsdokument där människor mitt i bland oss öppet låter sig avporträtteras och intervjuas om sin sexualitet.

Vi möter här tolv individer som berättar om sin egen sexualitet. Tanken med boken är att visa att sexualiteten rymmer många sidor, och att gränsen mellan det som kallas normalt respektive perverst inte alltid är så lätt, eller ens önskvärt att dra.

Sexualitet 1991 Nordstedt

Bok Sexualitet

Dagarna med Kerstin 2011 Nordstedt

Bok Dagarna Med Kerstin

I boken ”Dagarna med Kerstin” (tillsammans med journalisten och författaren Åsa Mattsson) från 2011. Får vi följa Kerstin Thorvall som i intervjuform berättar om sitt liv som författare för Åsa Mattsson. Författaren Kerstin Thorvall som under sina första 20 år ofta fick utstå mycket hård kritik från en i stort enig manlig recensionskår. Då hennes böcker ingående beskrev och berättade om självupplevda erfarenheter som ingen tidigare gjort i Svensk litteratur. Något som starkt provocerade den manliga recensionskåren, vars bemötandet i regel blev en tävling i förakt. Vilket några av de mest högljudda belackarna kom att ångra då tiden han i kapp dem, då dessa själva aldrig lika framgångsrika författardrömmar framstod som allt mer irrelevanta och yrvakna.

Samlade titlar böcker Caroline Roosmark

Sexualitet

Boken Sexualitet 147 sidor. Utgivare Nordstedts 1991 Text: Nina Yderberg. Foto: Caroline Roosmark Köp Boken…

Läs mer
Sexualitet

Dagarna Med Kerstin

Bok Dagarna med Kerstin 125 Sidor. Utgivare Nordstedts 2011 Text: Åsa Mattsson. Foto: Caroline Roosmark…

Läs mer
Dagarna Med Kerstin

Bok Operakällaren

Bok Operakällaren. 224 Sidor Utgivare: Bonnier Fakta 2010. Bok Operakällaren Operahuset Karl 12:e torg Stockholm…

Läs mer
Bok Operakällaren

Bok Längtansbarnen

Bok Längtansbarnen 1997. av Kerstin Weigl. Foto. Caroline Roosmark. 230 sidor. Utgivare Nordstedts. Bok Längtansbarnen…

Läs mer
Bok Längtansbarnen