Sagolika Kvinnor 2022

Medverkande 2022

Lena Endre, Bianca Kronlöf, Helena af Sandeberg, Imenella Mohamed, Caroline Seger, Sissela Kyle, Kayo Shekoni, Linda-Marie Nilsson, Meta Velander, Zinat Pirzadeh, Helena Bergström, Anja Lundqvist, Lill Lindfors, Felice Jankeli

Projektet stödjer Fryshusets Barn till ensamma Mammor

Det betyder också mycket för mig att fortsätta mitt samarbete med Fryshusets Barn till ensamma mammor och att kunna stödja och uppmärksamma deras verksamhet. Barn till ensamma mammor riktar sig till barn och ensamstående mammor som lever i socioekonomisk utsatthet. Sedan 2020 har Kalenderprojektet samlat in 210.000 kr till Fryshusets Barn till ensamma Mammor. 

Caroline Roosmark

Kontakta Caroline